21 April 2012. Photo Excursion at Lake Hodges. - jamescoffeestudios